Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2015

stopstandingthere

February 02 2015

stopstandingthere
stopstandingthere
 Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie. 

— Witkacy
Reposted fromblackdrama blackdrama viawyliczanka wyliczanka
stopstandingthere
Mam świra na punkcie Twojego ciała. Od zawsze. Od zawsze strasznie mnie pociągasz, nie wiem jak to robisz ale nie potrafię Ci nigdy odmówić.
— czytam30raz
Reposted fromkillme killme viawyliczanka wyliczanka
stopstandingthere
6580 bbec
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawyliczanka wyliczanka
stopstandingthere
Może i jestem silna, ale to nie wyklucza bycia rozsypaną. Ja po prostu nie wiem, co czuję. Nie wiem, co będzie. Kim będę i z kim. Pozbieraj mnie.
— f.
Reposted fromsomethingmore somethingmore viawyliczanka wyliczanka
stopstandingthere
0634 be30 500
Reposted fromcamil camil viawyliczanka wyliczanka
stopstandingthere
Od pewnego czasu panicznie poszukuję wybuchów namiętności, tym samym łamiąc serca potencjalnych partnerów. Żaden nie jest w stanie dać mi tego, czego potrzebuję. Chciałabym zatracić się w uczuciach, przenosić do innego świata podczas pocałunków, dostawać kwiaty, pierścionki z automatów jako zaręczynowe, chciałabym śpiewać, tańczyć, otulać się setką zapachów. Chciałabym przy każdym zamknięciu oczu odpływać. Póki co jest na odwrót, wszystko jest takie płytkie, przyziemne, ledwo z iskierką namiętności. Czy to już dorosłość, czy po prostu wykorzystany limit szczęścia?
— esperer
Reposted fromesperer esperer viawyliczanka wyliczanka
stopstandingthere
Każdy jest jakoś skaleczony.
— Marek Hłasko
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viawyliczanka wyliczanka
2524 9adf
stopstandingthere
3321 0d75 500
Żulczyk!
stopstandingthere
9326 2c1e
Reposted fromcocomove cocomove viagwiazdeczka gwiazdeczka
stopstandingthere
“- Marzę tylko o łóżku.
- W takim razie mamy podobne marzenia.
- Ty też marzysz o łóżku?
- Marzę o tobie w moim łóżku.”
— Becca Fitzpatrick ‘Finale’
stopstandingthere
7440 7043
Reposted fromsoupdujour soupdujour viagwiazdeczka gwiazdeczka

January 21 2015

stopstandingthere
6081 4579 500
Reposted fromsarazation sarazation viagwiazdeczka gwiazdeczka
stopstandingthere
3433 434e
Reposted frompoppyseed poppyseed viagwiazdeczka gwiazdeczka
stopstandingthere
1025 be89
Reposted fromsoupdujour soupdujour viakrainakredek krainakredek
stopstandingthere
0305 4ee6 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrainakredek krainakredek
stopstandingthere
1215 49c6 500
Reposted fromaniczorka aniczorka viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl